قابل توجه مراجعه کنندگان محترم:

جهت مراجعه به آزمایشگاه توجه به نکات زیر ضروری می باشد:

تشخیص ژنتیکی پیچیده و وقت گیر می باشد. بنابراین لازم است قبل از ازدواج و یا بارداری، اقدامات اولیه جهت تعیین ژن درگیر و نوع جهش در فرد مبتلا یا زوجین انجام گیرد تا خانواده در زمان بارداری با مشکلی مواجه نشده و مدت جوابدهی به حداقل زمان ممکن برسد.

در صورت بارداری، خانواده ای که دارای سابقه بیماری می باشد و قبلا برای او تشخیص ژنتیکی انجام نشده باید در اسرع وقت برای تشخیص علت بیماری در خانواده و تعیین سلامتی وضعیت جنین به آزمایشگاه مراجعه نمایند.

بهترین زمان مراجعه برای نمونه برداری از پرزهای جفتی  (CVS)جهت انجام آزمایشات مولکولی شامل تشخیص ژنتیکی وضعیت جنین در مورد بیماریهای ژنتیکی که قبلا علت آنها در خانواده به روش مولکولی در همین آزمایشگاه تعیین گردیده و نیز بررسی سریع اختلالات کروموزومی شایع با روش QF-PCR هفته ۱۱ تا ۱۲ بارداری می باشد.

بهترین زمان مراجعه برای نمونه برداری از مایع آمنیوتیک (آمنیوسنتز) جهت انجام بررسی کروموزومی (کاریوتایپ جنین) پایان هفته ۱۴ بارداری می باشد.

توجه: بعد از اتمام هفته ۱۸ بارداری اجازه سقط درمانی داده نمی شود.

مدارک مورد نیاز جهت آزمایش تالاسمی بصورت زیر می باشد:

  • شناسنامه آقا و خانم
  • دفترچه بیمه آقا و خانم (دستور پزشک)
  • دفترچه بیمه هر شخص باید حداقل تا سه ماه بعد اعتبار داشته باشد.
  • فرم مرکز بهداشت شهرستان (فرم شماره۳)
  • جواب آزمایش CBC و الکتروفورز آقا و خانم
  • جواب سونوگرافی در صورت باردار بودن خانم
  • ساعت پذیرش و نمونه گیری: ۸صبح تا ۹ شب