نمونه گیری

آزمایشگاه ژنتیک بندرعباس

 

ساعت نمونه گیری و دریافت نمونه: ۸ صبح تا ۹ شب

برای خونگیری به نکات زیر توجه فرمایید

 1. هنگام خونگیری ناشتا نبوده و از قبل مایعات شیرین و مواد غذایی مصرف کنید.
 2. چنانچه جهت آزمایش کاریوتایپ (کشت کروموزومی) مراجعه می کنید توجه کنید که از ۳ روز قبل هیچگونه دارویی اعم از داروهای هورمونی و آنتی بیوتیک استفاده نکرده باشید.
 3. بیماران هموفیلی و نقص فاکتورهای انعقادی در صورت لزوم قبل از نمونه گیری باید فاکتور انعقادی خود را تزریق کرده باشند.
 4. اگر سابقه بیهوش شدن و افت فشار خون حین خونگیری دارید قبل از نمونه گیری اطلاع دهید.
 5. لطفا در صورتی که سابقه بیماری واگیر مانند هپاتیت و ایدز دارید قبل از نمونه گیری اطلاع دهید.

نکات قابل توجه برای آوردن نمونه خون اعضای خانواده

در صورت نیاز آزمایشگاه به خون اعضای خانواده که شرایط حضور در آزمایشگاه را بدلیل ناتوانی یا مسافت طولانی ندارند می توانید لوله جهت خونگیری از این افراد را در زمان مراجعه به آزمایشگاه از قسمت مربوطه درخواست کنید و توسط نزدیکترین مرکز به خودتان نمونه را اخذ کنید و آن را با شرایط ذکر شده در پایین بصورت پستی یا حضوری برای آزمایشگاه ارسال نمایید.

قابل توجه مراجعین و مراکزی که قصد ارسال نمونه دارند

 1. نمونه خونهای ارسالی جهت آزمایش کاریوتایپ باید حداقل ۴ سی سی و دارای ماده ضدانعقاد heparin (هپارین) باشند.
 2. نمونه خونهای ارسالی برای سایر بیماریها اعم از تالاسمی، هموفیلی و… باید حداقل ۵ سی سی و دارای ماده ضد انعقاد EDTA باشند.
 3. توجه نمایید که خونهای لخته شده به هیچ عنوان قابل استفاده برای این آزمایشگاه نبوده و بنابراین عودت داده می شوند.
 4. تمامی نمونه های ارسالی باید دارای نام و نام خانوادگی بصورت خوانا باشد.
 5. نمونه ها در طول مدت ارسال باید در محیط سرد نگهداری شوند (می توان داخل کلمن یخ گذاشت و نمونه را داخل آن قرار داد).
 6. درب تمامی نمونه ها باید محکم بسته شود و داخل پوشش پلاستیکی قرار گیرند تا در مدت ارسال ریخته نشوند و اسامی روی نمونه ها پاک نشوند.
 7. در مورد ارسال نمونه جنین سقط شده به آزمایشگاه توجه نمایید که نباید بیشتر از  12ساعت از زمان سقط گذشته باشد.
 8. محصول سقط باید داخل نرمال سالین استریل یا سرم فیزیولوژی قرار داشته باشد.